PODOVI ZA STOMATOLOŠKE ORDINACIJE

Podovi višestruke namene koje smo razvili u saradnji sa nemačkom firmom Ibotac GmbH&Co.KG predstavljaju trajno rešenje za stomatološke ordinacije. Specifične potrebe u pogledu podnih obloga u prostorima namenjenim pružanju zdravstvenih usluga podjednako dobro će ispuniti Ibotac Step 8/10, Ibotac Fast 7/10, Ibotac Click ili Ibotac IboColor podne obloge.

Industrijski podovi bimeco

Bimeco – Industrijski podovi koje možete i sami ugraditi