PODOVI ZA TERETANE

Podovi višestruke namene koje smo razvili u saradnji sa nemačkom firmom Ibotac GmbH&Co.KG predstavljaju trajno rešenje za teretane i fitness centre. Specifične potrebe u pogledu podnih obloga u prostorima namenjenim fizičkoj rekreaciji najbolje će ispuniti Ibotac Step 8/10, Ibotac Fast 7/10 ili Ibotac IboColor podne obloge.

Industrijski podovi bimeco

Bimeco – podovi koje možete i sami ugraditi